درباره ما

وبسایت نایریکا با هدف ایجاد پلتفرم داخلی برای خرید و فروش عکس ایجاد گردید. نایریکا اولین پلتفرم خرید و فروش عکس ایرانی می باشد و در نظر داریم با توسعه پلتفرم، در آینده امکان خرید و فروش وکتور و استوک ویدئو نیز فراهم گردد.